Locul unde creștem mari!

Școala Primară
Saleziană
don Bosco

Despre noi

Școala Primară Saleziană „Don Bosco” Bacău este în strânsă legătura cu celelalte instituții de învățământ saleziene din toată lumea și are o experiență de peste 160 de ani.

În perspectiva dezvoltării sociale, școala noastră asigură pregătirea pentru viață a copiilor, pregătire privită ca un proces global care vizează nu numai volumul de cunoștințe, dar în egală măsură toate capacitățile care definesc dezvoltarea integrală a personalității, favorizând astfel o raportare corectă la valori și o înțelegere profundă a responsabilităților ce le revin în comunitatea umană, cu alte cuvinte o pregătire oferită copiilor pentru a fi oameni în societate și pentru societate.

Valorile noastre

Misiunea noastră

Având la bază Sistemulul Educativ Preventiv al lui don Bosco, răspundem provocărilor societății prin următoarele direcții formative:

Educarea conștiinței

Școala promovează moștenirea culturală și contemporană pentru a exprima opinii bazate pe valori. Propunerile educative țin cont de societatea în care se trăiește  și vizează o trăire autentică conform conștiinței;

Educarea afectivității

Școala crează în jurul copiilor și al tinerilor un climat educativ bogat în comunicare afectivă. Elevii trebuie să se simtă primiți, recunoscuți, apreciați și iubiți și să primească cele mai bune lecții de iubire.

Educarea dimensiunii sociale

Prin activitățile de educație civică și socială, educatorii și elevii școlii înțeleg caritatea ca și expresie a umanității. Ei însoțesc copiii în activitățile educative prin care cunosc realitatea socio-politică concretă, iar aceștia se redescoperă ca fiind co-responsabili de binele societății.

Viziunea noastră

  • Asigurarea unei formări continue pentru a susține un proces educativ de calitate;
  • Animarea procesului educativ;
  • Favorizarea interrelaționării în concordanță cu Sistemul Preventiv;
  • Dezvoltarea raporturilor personalizate cu părinții și familiile copiilor;
  • Îndrumarea copiilor și tinerilor în vederea implicării acestora și în alte contexte de educație saleziană.